De pianoles

In de pianoles gaat het vooral te leren oefenen: hoe moet ik thuis oefenen om het optimale resultaat te halen. Je leert je breed muzikaal en technisch te ontwikkelen. Daarbij komen verschillende zaken aan bod zoals de ontwikkeling van ritme/timing, tempo, een goede speelhouding en kennis van de akkoorden. Ook is er aandacht voor gehoortraining en stijlgevoel. Er wordt dus een stevige basis gelegd.

Nadat de basis is gelegd kiest de leerling zijn muzikale voorkeur. Ik duw een leerling nooit naar een bepaalde muziekstijl. Ik geef en speel wel voorbeelden, maar de leerling kiest zelf.

Er zijn veel goede pianoleergangen op de markt. Op dit moment werk ik voor beginnners met Hal Leonard. Verder werk ik met zelf gemaakt (gratis) lesmateriaal dat ik de afgelopen jaren heb gemaakt. Dat is op maat gesneden. Iedere leerling is anders en heeft andere leerbehoeften.

Het uiteindelijke doel is dat je met plezier en met kennis zaken musiceert; eventueel met anderen. Als je het leuk vindt ga je met veel plezier achter je piano zitten om te oefenen en muziek te maken. Dat bouw je langzaam op. Belangrijk is de regelmaat. Dat valt soms niet mee vanwege drukke werkzaamheden en/of een druk gezin. Probeer toch je muzikale plek te vinden vinden in een drukke en veeleisende maatschappij. Dat geeft ontspanning en verrijking.

Van wezenlijk belang is het speelplezier en het gevoel dat je vooruit gaat, zonder dat je jezelf druk oplegt. Je zult merken dat de oefentijd langzaam zal toenemen. Dit geldt zeker als je wat verder bent.

Ervaringen en studietips uit mijn lespraktijk

Mensen hebben soms een zekere schroom om pianoles te nemen. Vragen die hen bezig houden zijn bijvoorbeeld ben ik niet te oud, ben ik wel muzikaal om piano te leren spelen. Ik heb geen ritmisch gevoel, ik kan geen maat houden etc. Mijn antwoord is altijd: ontdek je muzikaliteit door het te doen. Stoor je niet aan overtuigingen die je zelf hebt opgebouwd. Muzikaliteit heb je van nature. Het is mijn taak om die muzikaliteit in goede banen te leiden. Na verloop van tijd zie je dat het zelfvertrouwen toeneemt. Een goed middel om nog beter aan je zelfvertrouwen is het herhalen van oude stukken. Dan merk je dat je al veel geleerd hebt en al moeilijkheden hebt overwonnen. Dat geeft de motivatie en de stimulans om verder te gaan.